Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long do Công ty TNHH MTV Haprosimex sở hữu

28-03-2016 18:27:05+07:00
28/03/2016 18:27 0
  •  

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long do Công ty TNHH MTV Haprosimex sở hữu

 

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Haprosimex

- Tên phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long
- Địa chỉ: Km 12. đường 32. phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác chế biến khoáng sản; Dịch vụ tư vấn địa chất và khai thác mỏ lộ thiên; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng...
- Vốn điều lệ: 24,049,260,000 đồng
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,100 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1,904,526 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1,904,526 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 19/04/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/04/2016
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 26/04/2016
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/04/2016 đến 16 giờ ngày 06/05/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/04/2016 đến ngày 05/05/2016

Tài liệu đính kèm:
1. Quy_che_dau_gia_CP_CTCP_Haprosimex Thang Long.doc
2. Quyet dinh thoai von_Haprosimex Thang Long.pdf
3. Bao cao thoai von Haprosimex Thang Long.pdf
4. Cong van chap thuan cua UBCK_Haprosimex Thang Long.pdf
5. Ban CBTT Haprosimex Thang Long.pdf
6. BCTC 2013 HAPROSIMEX THANGLONG.pdf
7. BCTC 2014 haprosimex thanglong.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Mau CBTT chao mua cong khai.doc
Don dang ky dau gia.zip

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang