Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu

07-03-2016 11:08:16+07:00
07/03/2016 11:08 0
  •  

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu

 

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1
- Địa chỉ: Số 36 Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, Hà Giang
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện
- Vốn điều lệ: 250,000,000,000 đồng

- Vốn thực góp: 69,530,302,001 đồng
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,200 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2,427,000 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2,427,000 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 03/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 24/03/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/03/2016
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 31/03/2016
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2016 đến 16 giờ ngày 11/04/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2016 đến ngày 07/04/2016

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CTCP Thuy dien Nho Que 1.doc
2. QD thoai von_CTCP Thuy dien Nho Que 1.pdf
3. Bao cao thoai von_CTCP Thuy dien Nho Que 1.pdf
4. Ban cong bo thong tin_CTCP Thuy dien Nho Que 1.pdf
5. Dieu le CTCP Nho Que 1.pdf
6. BCTC nam 2015_CTCP Thuy dien Nho Que 1.pdf
7. BCTC kiem toan 2014_CTCP Thuy dien Nho Que 1.pdf
8. BCTC kiem toan 2013_CTCP Thuy dien Nho Que 1.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang