Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu

23/03/2016 16:210
  •  

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu

 

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu vào ngày 28/03/2016. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 21/03/2016) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-SGDHN ngày 26/02/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

 

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu vào ngày 28/03/2016.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang