Hà Nội: Chuyển Xí nghiệp Dịch vụ nông nghiệp thành CTCP

19-04-2016 21:08:00+07:00
19/04/2016 21:08 0
  •  

Hà Nội: Chuyển Xí nghiệp Dịch vụ nông nghiệp thành CTCP

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1767/QĐ-UBND, chuyển Xí nghiệp Dịch vụ nông nghiệp thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội thành CTCP Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp Hà Nội.

Theo đó, CTCP Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp Hà Nội có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của CTCP và Luật Doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của CTCP Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp Hà Nội là 20 tỷ đồng, cổ phần phát hành lần đầu là 2 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10,000 đồng. Trong đó, nhà nước sở hữu 1,038,800 cổ phần, chiếm 51.94% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội làm đại diện quản lý); cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm công tác 86,400 cổ phần, chiếm 4.32% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi thêm cho người lao động theo mức 200 cổ phần/1 năm cam kết làm việc tiếp tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa là 25,800 cổ phần, chiếm 1.29% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai (IPO) 849,000 cổ phần, chiếm 42.45% vốn điều lệ.

CTCP Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp Hà Nội tiếp tục quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND thành phố về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Xí nghiệp Dịch vụ nông nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo Xí nghiệp Dịch vụ nông nghiệp: Quản lý và điều hành Xí nghiệp đến thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp Hà Nội. Liên hệ Cục Thuế thành phố Hà Nội, Sở Tài chính quyết toán thuế, kiểm tra báo cáo tài chính Xí nghiệp Dịch vụ nông nghiệp từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm bàn giao sang CTCP. Hoàn tất hồ sơ, thủ tục chuyển thành CTCP…/.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang