Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long do Công ty TNHH MTV Haprosimex sở hữu

26-04-2016 10:52:21+07:00
26/04/2016 10:52 0
  •  

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long do Công ty TNHH MTV Haprosimex sở hữu

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long do Công ty TNHH MTV Haprosimex sở hữu được tổ chức vào ngày 26/04/2016 như sau:

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Haprosimex
- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1,904,526 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,100 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 8 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1
+ Cá nhân: 7
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 12,522,630 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 12,522,630 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 1,904,526 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 20,000 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 15,000 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 10,100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 15,000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10,600 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 12,891 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 2 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 1,904,526 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 24,551,975,600 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/04/2016 đến 16 giờ ngày 06/05/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/04/2016 đến ngày 05/05/2016

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang