16/06 IPO hơn 3.45 triệu cp Môi trường Đô thị Sơn La, giá khởi điểm 10,000 đồng/cp

20-05-2016 08:36:42+07:00
20/05/2016 08:36 0
  •  

16/06 IPO hơn 3.45 triệu cp Môi trường Đô thị Sơn La, giá khởi điểm 10,000 đồng/cp

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường Đô thị Sơn La.

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường Đô thị Sơn La
- Địa chỉ: Số 07. đường Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
- Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Thoát nước và xử lý nước thải; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 196,052,830,000 đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ, không trăm năm mươi hai triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng)
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3,450,490 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3,450,490 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 19/05/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 09/06/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/06/2016
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 16/06/2016
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/06/2016 đến ngày 26/06/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/06/2016 đến ngày 22/06/2016

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia MTSL.doc
2_ Du thao dieu le MTSL.pdf
3. QD phe duyet PA CPH MTSL.pdf
4. PA CPH MTSL.PDF
5. Giay DKKD MTSL.PDF
6. Ban CBTT MTSL.PDF
7. BCTC 2013 MTSL.pdf
8. BCTC 2014 MTSL.pdf
9. BCTC 2015 MTSL.PDF
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang