ĐHĐCĐ VSH: Cổ đông phủ quyết tờ trình phương án phát hành 1,200 tỷ đồng trái phiếu

31/05/2016 17:210
  •  

ĐHĐCĐ VSH: Cổ đông phủ quyết tờ trình phương án phát hành 1,200 tỷ đồng trái phiếu

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh , cổ đông đã phủ quyết 3 nội dung được HĐQT trình lên gồm các tờ trình về phương án phát hành trái phiếu, thù lao cho HĐQT, BKS và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

*VSH: Trình phương án phát hành 1,200 tỷ trái phiếu bắt buộc chuyển đổi

Trong tiến trình Đại hội, HĐQT của VSH đã trình lên phương án phát hành 1,200 tỷ đồng trái phiếu bắt buộc chuyển đổi, có mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu với thời hạn 3 năm và mức lãi suất cố định 8%/năm. Tiền lãi sẽ được thanh toán 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Tỷ lệ chuyển đổi của trái phiếu chào bán là 1:8 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 8 cp tại ngày đáo hạn) với giá chuyển đổi là 12,500 đồng/cp. Theo tờ trình mục đích của Công ty khi thực hiện đợt phát hành là nhằm huy động vốn cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. Tuy nhiên, tờ trình này đã không được phê duyệt do chỉ đạt 60.3% tỷ lệ tán thành.

Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum đã được bắt đầu thực hiện từ năm 2009 và dự kiến hoàn thành năm 2014 với tổng mức đầu tư ban đầu là 5,744 tỷ đồng. Tuy nhiên, do phía nhà thầu Hoa Đông (Trung Quốc) liên tục kéo dài tiến độ, khiến chi phí ra tăng và đơn phương chấm dứt hợp đồng vào năm 2014 nên dự án đã bị tạm dừng và hiện vẫn chưa được hoàn thành. Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên 2015, cổ đông đã thông qua tờ trình phê duyệt nâng tổng mức đầu tư mới cho dự án lên 7,104 tỷ đồng, nhằm tái khởi động và hoàn thành dự án.

Ngoài tờ trình về phương án phát hành trái phiếu, có 2 tờ trình khác cũng "chịu chung số phận" không được thông qua gồm tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 (996 triệu đồng) và tờ trình về việc thay đổi điều lệ của Công ty; với mức tỷ lệ tán thành lần lượt chỉ 64.75% và 72.74%. 

Về kế hoạch 2016, VSH đặt mục tiêu doanh thu 484 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2015. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 282.6 tỷ đồng, tăng trưởng 12%. Đồng thời, Công ty cũng dự kiến tổng mức đầu tư trong năm cho dự án Thượng Kontum gần 866 tỷ đồng.

Điểm lại kết quả 2015, VSH đạt doanh thu 465.7 tỷ đồng vượt nhẹ kế hoạch nhưng giảm 15% so với thực hiện năm trước. Lãi ròng cả năm đạt giảm 30% đạt 252.7 tỷ đồng, tương đương 89% chỉ tiêu đề ra.

Tài liệu đính kèm: 20160530_20160530 - VSH - NQ DHDCD TN 2016.pdf

×
vietstock logo
Về đầu trang