×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Bảo Minh đã bán hết 5.53% vốn PTI

13/06/2016 08:310

Bảo Minh đã bán hết 5.53% vốn PTI

Tổng CTCP Bảo Minh (HOSE: BMI) đã bán toàn bộ 4,445,280 cp Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện , tương đương 5.53% vốn.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh- Mã chứng khoán: PTI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,445,280 CP (tỷ lệ 5.53%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4,445,280 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 07/06/2016./.

Về đầu trang