logo

Cổ phần hóa Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Thanh Trì

03-06-2016 09:15:41+07:00
03/06/2016 09:15 0
  •  

Cổ phần hóa Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Thanh Trì

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 01/06/2016 về việc Chuyển Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Thanh Trì Trì thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội thành CTCP Môi trường đô thị Thanh Trì.

Theo đó, CTCP Môi trường đô thị Thanh Trì có trụ sở chính tại số 21, ngõ 405, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Cơ cấu cổ đông sau IPO

Tổng số vốn điều lệ của Công ty là 30 tỷ đồng, cổ phần phát hành lần đầu là 3 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10,000 đồng/cp. Trong đó: cổ phần nhà nước 1.8 triệu cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm công tác 328,300 cổ phần, chiếm 10.94% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi thêm cho người lao động trong doanh nghiệp theo mức 200 cổ phần/1 năm cam kết làm việc tiếp tại CTCP 39,600 cổ phần, chiếm 1.32% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai lần đầu ra công chúng (IPO) 832,100 cổ phần, chiếm 27.74% vốn điều lệ.

CTCP tiếp tục quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 2697/QĐ-UBND, ngày 15/6/2015, về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Thanh Trì thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Thanh Trì điều hành công việc đến thời điểm bàn giao sang CTCP Môi trường đô thị Thanh Trì./.

×
vietstock logo
Về đầu trang