HNX: CTCP Đầu tư Kinh doanh và Xây dựng 126 rút hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

24-06-2016 17:41:13+07:00
24/06/2016 17:41 0
  •  

HNX: CTCP Đầu tư Kinh doanh và Xây dựng 126 rút hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại HNX của CTCP Đầu tư Kinh doanh và Xây dựng 126. cụ thể như sau:

- Công ty rút hồ sơ đăng ký niêm yết: CTCP Đầu tư Kinh doanh và Xây dựng 126

-  Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1. tòa nhà CT5C, khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: 04.33117771                         Fax: 04.33117773

- Website: www.126jsc.com.vn

- Vốn điều lệ đăng ký: 110.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 110.000.000.000 đồng

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản; thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp...

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Kinh doanh và Xây dựng 126

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng chứng khoán: 11,000,000 cổ phiếu

- Lý do rút hồ sơ đăng ký niêm yết: Theo Công văn số 230616/2016/CV-126 ngày 23/06/2016 của (đính kèm).

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang