PV Power lên kế hoạch IPO vào tháng 10/2016

06/06/2016 22:030
  •  

PV Power lên kế hoạch IPO vào tháng 10/2016

Chủ trương cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó thực hiện cổ phần hóa PV Power từ năm 2015 đến hết năm 2016 (PVN nắm 75% vốn điều lệ).

Theo đó, Quyết định số 1759/QĐ-DKVN ngày 28/07/2015 về cổ phần hóa PV Power và Quyết định số 2307/QĐ-DKVN ngày 24/09/2015 phê duyệt kế hoạch tiến độ cổ phần hóa PV Power với các mốc tiến độ chính. Cụ thể, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 31/12/2015; Phê duyệt giá trị doanh nghiệp là tháng 6/2016; Phê duyệt Phương án cổ phần hóa là tháng 8/2016; Đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài (IPO) tháng 10/2016; Tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, đăng ký doanh nghiệp, ra mắt công ty cổ phần vào tháng 12/2016.

Để chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa theo quy định, PV Power đã thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty Mẹ - PV Power, tập trung vào các công việc như sắp xếp tổ chức lại các đơn vị thành viên, thoái vốn tại các công ty con và công ty liên kết (đã thoái toàn bộ vốn tại 2 công ty con và 4 công ty liên kết), bàn giao Nhà máy Phong điện Phú Quý cho EVN và nhận bàn giao Nhà máy Điện Vũng Áng 1 từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hiện nay, PV Power đang làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa để trình Ban Chỉ đạo phê duyệt bao gồm các nội dung: phương án kinh doanh; kế hoạch tài chính, cấu trúc tài chính và dự kiến quy mô vốn điều lệ sau cổ phần hóa; phương án lao động, chào bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV; cơ cấu tổ chức và dự thảo điều lệ, phương án sử dụng đất, phương án phân phối và chào bán cổ phần... theo quy định tại Nghị định 59/NĐ-CP.

PV Power sẽ thực hiện IPO 25% vốn điều lệ

Ngoài ra, PV Power cũng tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều nhà đầu tư nước ngoài như SK, Kospo, Tohoku, Tan Power... để tham gia vào quá trình IPO và thoái vốn tại các công ty liên kết. PV Power đang phối hợp với đơn vị tư vấn để đề xuất Ban Chỉ đạo cổ phần hóa cho phép triển khai ký hợp đồng tư vấn tìm kiếm cổ đông chiến lược để xây dựng tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược, xây dựng Phòng Dữ liệu (Dataroom) chuẩn bị sẵn sàng các thông tin cung cấp cho nhà đầu tư; xây dựng bản chào bán cổ phần chi tiết cho đối tác chiến lược có tiềm năng.

Tính đến hết tháng 9/2015, PV Power đã sản xuất được hơn 100 tỷ kWh điện thương phẩm, tổng số vốn điều lệ tăng lên 13,107 tỷ đồng; có 24 đơn vị thành viên/trực thuộc, có 9 nhà máy điện đi vào hoạt động và phát điện thương mại với công suất 4,215 MW. Sản lượng điện năm 2014 đạt 16.05 tỷ kWh, doanh thu năm 2014 đạt 25,456 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 1,179 tỷ đồng. Chỉ tính riêng sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2015 đạt 10.9 tỷ kWh, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 14,794 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 908 tỷ đồng./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang