Quản lý Quỹ Thái Bình Dương trở thành cổ đông lớn của Vocarimex

21/06/2016 17:522
  •  

Quản lý Quỹ Thái Bình Dương trở thành cổ đông lớn của Vocarimex

Ngày 15/06/2016, CTCP Quản lý Quỹ Thái Bình Dương đã nhận chuyển nhượng 4 triệu cp Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP và trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 6.57% vốn.

Trước đó, PAMCO nắm giữ 4 triệu cp VOC, tương đương 3.28% vốn điều lệ.

* Tài liệu đính kèm

20160621000600NUEHKOVOHM.zip
×
vietstock logo
Về đầu trang