HTS: Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc

18-07-2016 09:48:18+07:00
18/07/2016 09:48 0
  •  

HTS: Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh thông báo thay đổi Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20160718_20160718 - HTS - CBTT thay doi TGD.pdf
20160718_20160718 - HTS - NQ thay doi TGD.pdf
20160718_20160718 - HTS - QD bo nhiem TGD.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang