×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

IPO COMA: Tỷ lệ thành công chưa tới 2%, thu về 816 triệu đồng

11/07/2016 09:540

IPO COMA: Tỷ lệ thành công chưa tới 2%, thu về 816 triệu đồng

Sở GDCK Hà Nội đã thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA). Theo đó, chỉ 80,000 cp trên tổng số hơn 5.3 triệu cp đấu giá (chiếm tỷ lệ 1.5%), được bán cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá 10,200 đồng/cp, thu về 816 triệu đồng.

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5,340,100 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,200 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0
+ Cá nhân: 2
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 80,000 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 80,000 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 50,000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 30,000 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 10,200 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 10,200 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 10,200 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10,200 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 10,200 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 2 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 80,000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 816,000,000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/07/2016 đến 16 giờ ngày 21/07/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/07/2016 đến ngày 18/07/2016.

Về đầu trang