Morgan Stanley Hướng Việt: Lỗ thêm hơn 45 triệu đồng trong quý 2

14-07-2016 14:38:01+07:00
14/07/2016 14:38 2
  •  

Morgan Stanley Hướng Việt: Lỗ thêm hơn 45 triệu đồng trong quý 2

CTCP Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt (OTC: MSGS) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2016 với khoản lỗ ròng hơn 45 triệu đồng.

Tổng doanh thu trong quý 2 của MSGS đạt 4.7 tỷ đồng, tăng 4.4% so với cùng kỳ chủ yếu  từ doanh thu, cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ gần 4.7 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động mô giới chỉ vọn vẹn 3.8 triệu đồng.

Chi phí hoạt động và chi phí quản lý hơn 4.7 tỷ đồng, tăng 4.41% so với cùng kỳ năm trước; qua đó, MSGS lỗ ròng 45 triệu đồng.

Tại thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản của Công ty đạt 361.7 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn ở mức 360.7 tỷ đồng, giảm 5.5% so với thời điểm 31/03/2016. Khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn trên bảng cân đối kế toán chính là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng đến 1 năm đạt 349.9 tỷ đồng, tăng 75% so với thời điểm 31/03/2016. Điều này lý giải tại sao con số doanh thu, cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ đạt gần 4.7 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
050_2016.7.14_c345005_MSG_CV_CBTTQ2.2016 Signed.pdf
050_2016.7.14_c67060d_MSG_BC_TC_Q2_2016 signed.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang