Ô tô 1-5: Kế hoạch doanh thu 368 tỷ đồng, BCG tham gia vào HĐQT

04-07-2016 14:00:09+07:00
04/07/2016 14:00 1
  •  

Ô tô 1-5: Kế hoạch doanh thu 368 tỷ đồng, BCG tham gia vào HĐQT

Ngày 29/06/2016, CTCP Ô tô 1-5 (Auto15) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 để thông qua kế hoạch kinh doanh và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

Năm 2015, giá trị sản xuất của Ô tô 1-5 đạt 265 tỷ đồng, doanh thu là 250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 44 tỷ đồng. Năm 2016, Công ty đặt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giá trị sản xuất là 377 tỷ đồng, doanh thu 368 tỷ đồng.

Tại Đại hội lần này, CTCP Bamboo Capital (BCG) tham gia vào HĐQT và BKS Công ty Ô tô 1-5 với 4 thành viên là ông Đặng Trung Kiên, ông Nguyễn Hồ Nam, ông Bùi Thành Lâm và bà Đào Thị Thanh Hiền. Trong đó, ông Kiên giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, ông Nam và ông Lâm là thành viên HĐQT và bà Hiền là Trưởng ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Việc BCG tham gia vào HĐQT công ty Ô tô 1 5 nằm trong thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện được ký vào cuối năm 2015 (BCG đã thực hiện đầu tư M&A sở hữu chi phối 50% Ô tô 1-5).

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang