Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt

19-07-2016 10:11:08+07:00
19/07/2016 10:11 0
  •  

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt được tổ chức vào ngày 19/07/2016 như sau:

- Đại diện chủ sở hữu: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1,597,390 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 27,475,108,000 đồng/lô
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 18 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 9
+ Cá nhân: 9
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 28,753,020 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 18 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 28,753,020 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 81,466,890,000 đồng/lô
- Giá đặt mua thấp nhất: 28,000,000,000 đồng/lô
- Giá đấu thành công: 81,466,890,000 đồng/lô
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 1,597,390 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 81,466,890,000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/07/2016 đến 29/07/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/07/2016 đến ngày 22/07/2016

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang