×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

TPBank: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 205 tỷ đồng

11/07/2016 13:340

TPBank: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 205 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho biết lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm sau khi đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đạt 205 tỷ đồng.

Theo TPBank, huy động thị trường 1 từ các tổ chức và dân cư tăng 7,400 tỷ đồng, tương đương 18.4% so với đầu năm. Dư nợ tăng gần 7,000 tỷ đồng, tăng trưởng 18% kể từ đầu năm.

Tại thời điểm 30/6/2016, tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng trên vốn huy động (LDR) là 74%. Lợi nhuận lũy kế 6 tháng đạt 205 tỷ đồng sau khi đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro. Tổng tài sản đạt hơn 83,200 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2015.

Về đầu trang