logo

Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chứng khoán Viễn Đông

24-08-2016 18:02:33+07:00
24/08/2016 18:02 0
  •  

Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chứng khoán Viễn Đông

Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBCK về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của CTCP chứng khoán Viễn Đông (VDSE).

Theo đó, chấm dứt toàn bộ các hoạt động của VDSE do hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được tình trạng hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 70 Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006./.

 

×
vietstock logo
Về đầu trang