Công bố thông tin không đúng hạn, Giống gia cầm Lương Mỹ bị xử phạt 60 triệu đồng

12-08-2016 09:53:24+07:00
12/08/2016 09:53 0
  •  

Công bố thông tin không đúng hạn, Giống gia cầm Lương Mỹ bị xử phạt 60 triệu đồng

Ngày 11/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Giống gia cầm Lương Mỹ (OTC: LuongMyPoultry) với số tiền 60 triệu đồng.

Cụ thể, Giống gia cầm Lương Mỹ bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCK NN không đúng thời hạn các tài liệu: 02 Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; 02 Báo cáo thường niên năm; 02 Báo cáo tình hình quản trị công ty; 03 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 01 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)./.

×
vietstock logo
Về đầu trang