CTCP Đồng Tâm: Lãi ròng nửa đầu năm 92 tỷ đồng, giảm 40% cùng kỳ

02-08-2016 09:54:50+07:00
02/08/2016 09:54 0
  •  

CTCP Đồng Tâm: Lãi ròng nửa đầu năm 92 tỷ đồng, giảm 40% cùng kỳ

Lãi ròng hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2016 của CTCP Đồng Tâm (DTG) đạt gần 92 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của DTG đạt 749 tỷ đồng, giảm 26% so với 6 tháng đầu năm 2015. Lợi nhuận gộp của Công ty cũng giảm 35% xuống mức 264 tỷ đồng, tỷ suất lãi gộp giảm từ 40.3% xuống 35.3%.

Với hoạt động tài chính trong kỳ, trong khi doanh thu của DTG tăng 193% lên 38 tỷ thì chi phí tài chính giảm 28% xuống mức 38 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay 64 tỷ đồng).

Kết quả lãi ròng nửa đầu năm của DTG đạt gần 92 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản của Công ty đạt 3,440 tỷ đồng, tăng 4.4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 8% xuống 1,152 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng giảm 5.5% xuống 710 tỷ đồng.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang