Danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô tại CTCP Phát triển Khoáng sản

19-08-2016 14:48:29+07:00
19/08/2016 14:48 0
  •  

Danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô tại CTCP Phát triển Khoáng sản

Ngày 19/07/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư – Tổng Công ty Khoáng sản - TKV về việc công bố danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại CTCP Phát triển Khoáng sản.

           Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng công bố công văn trên.

Tài liệu đính kèm:
Danh sach NDT du dieu kien dau gia.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang