Đấu giá cổ phần Tập đoàn Tân Mai: Không có nhà đầu tư nào tham gia

02-08-2016 14:57:16+07:00
02/08/2016 14:57 0
  •  

Đấu giá cổ phần Tập đoàn Tân Mai: Không có nhà đầu tư nào tham gia

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đăng ký đấu giá bán hơn 7.2 triệu cp CTCP Tập Tân Mai nhưng không có nhà đầu tư nào tham gia.

* Đấu giá hơn 7 triệu cp Tập đoàn Tân Mai với giá khởi điểm 11,500 đồng/cp

* Lỗ lũy kế hơn 300 tỷ đồng, giấy Tân Mai có đáng giá 11,500 đồng/cp?

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 0 nhà đầu tư

  • Cá nhân trong nước: 0 NĐT
  • Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
  • Tổ chức trong nước: 0 NĐT
  • Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 0 cổ phần

  • Cá nhân trong nước: 0 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài: 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước: 0 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài: 0 cổ phần
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang