IPO 2.9 triệu cp Đầu tư và du lịch Huế, giá khởi điểm 12,700 đồng/cp

18-08-2016 10:54:22+07:00
18/08/2016 10:54 0
  •  

IPO 2.9 triệu cp Đầu tư và du lịch Huế, giá khởi điểm 12,700 đồng/cp

Ngày 16/09/2016, Sở GDCK Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá 2.9 triệu cp chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và du lịch Huế với giá khởi điểm 12,700 đồng/cp. Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 17/09/2016 đến ngày 25/09/2016.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Du lịch Huế (tiền thân là Công ty Du lịch Cố đô Huế) do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sở hữu với vốn điều lệ 116 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là dịch vụ du lịch Khách sạn, Nhà hàng và các dịch vụ bổ sung khác...

Được biết, giá trị thực tế của Công ty để cổ phần hóa tính tại thời điểm 31/12/2015 hơn 133 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước đạt 46.2 tỷ đồng. Hiện tại, Đầu tư và Du lịch Huế có 1 Công ty con là Công ty TNHH MTV Khách sạn Bờ sông Thanh Lịch với vốn góp được xác định tại thời điểm 31/12/2015 là 99.4 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần 2015 của Công ty đạt 52.5 tỷ đồng, tương đương năm 2014. Trong giai đoạn 2013-2015, hoạt động kinh doanh chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn từ 85% đến 97% tổng doanh thu và thu nhập khác. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty giai đoạn 2014-2015 bị âm, cụ thể năm 2014 Công ty lỗ hơn 3 tỷ đồng còn năm 2015 lỗ 466.4 triệu đồng. Nguyên nhân là do Công ty con hoạt động kém hiệu quả. Số lỗ lũy kế hợp nhất tính đến thời điểm 31/12/2015 gần 35 tỷ đồng.

Sau cổ phần hóa, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 2016, 2017, 2018 lần lượt là 56.5 tỷ đồng, 61.3 tỷ đồng và 66.6 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.7 tỷ đồng, 4.3 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến giai đoạn 2016-2018 ở mức 50%/năm. 

Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sẽ duy trì ở mức 116 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
1. Quy_che_dau_gia_Cong_ty_TNHH_NN_MTV_Dau tu va Du lich Hue.doc
2. Quyet dinh phe duyet GTDN.pdf
3. Quyet dinh CPH.pdf
4. Du thao Dieu le.pdf
5. Phuong an CPH.pdf
6. Ban CBTT.pdf
7. BCTC Cong ty me 2013.pdf
8. BCTC Hop nhat 2013.pdf
9. BCTC Cong ty me 2014.pdf
10. BCTC Hop nhat 2014.pdf
11. BCTC Cong ty me 2015.pdf
12. BCTC Hop nhat 2015.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip
×
vietstock logo
Về đầu trang