HNX lấy ý kiến dự thảo 2 Quy chế trên Thị trường chứng khoán phái sinh

22/09/2016 14:052
  •  

HNX lấy ý kiến dự thảo 2 Quy chế trên Thị trường chứng khoán phái sinh

Thực hiện quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) triển khai xây dựng dự thảo “Quy chế thành viên trên thị trường chứng khoán phái sinh” và “Quy chế niêm yết và giao dịch Hợp đồng tương lai” nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai thị trường chứng khoán phái sinh.

Để hoàn thiện dự thảo, HNX tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về dự thảo Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh và Quy chế niêm yết và giao dịch Hợp đồng tương lai.

File đính kèm:

9_20169669abQCTV_20.9.pdf

9_20168b2b29QCGD_20.9.pdf

×
vietstock logo
Về đầu trang