HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn

09-09-2016 16:42:48+07:00
09/09/2016 16:42 0
  •  

HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn

 

Căn cứ đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên (SAGRI), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn do Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20160909_20160909 - CTY CP DAU TU NONG NGHIEP ASC SAI GON - TBAOMOI CHAO DAILY DAUGIA.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang