Phê duyệt kết quả thoái vốn Nhà nước của CTCP Cao su Hà Nội

28-09-2016 21:14:00+07:00
28/09/2016 21:14 0
  •  

Phê duyệt kết quả thoái vốn Nhà nước của CTCP Cao su Hà Nội

Ngày 27/9, UBND Thành phố ban hành văn bản số 5551/UBND-KT về việc phê duyệt kết quả thoái vốn Nhà nước, quản lý phần vốn Nhà nước và thoái vốn Nhà nước trong năm 2016 tại CTCP Cao su Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố đã phê duyệt kết quả thoái vốn Nhà nước tại CTCP Cao su Hà Nội. Số tiền thu thoái vốn Nhà nước (1,388,000 cổ phần, tương ứng 13.88 tỷ đồng) tại CTCP Cao su Hà Nội là 26.04 tỷ đồng. Chi phí thoái vốn là 339 triệu đồng.

Như vậy, số tiền thu thoái vốn sau khi trừ chi phí thoái vốn là 25.7 tỷ đồng. CTCP Giầy Thượng Đình (chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình) có trách nhiệm nộp vào tài khoản do Sở Tài chính quản lý tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Việc quản lý và thoái vốn nhà nước còn lại tại CTCP Cao su Hà Nội, UBND TP giao ông Bùi Tất Thắng là người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại CTCP Cao su Hà Nội, Thành viên HĐQT CTCP Cao su Hà Nội và bà Trịnh Thị Thúy Mai là người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại CTCP Cao su Hà Nội, Thành viên Ban kiểm soát phối hợp CTCP Cao su Hà Nội thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại CTCP Cao su Hà Nội là 913,530 cổ phần, tương ứng 9.13 tỷ đồng, chiếm 34.37% vốn điều lệ đúng quy định pháp luật; báo cáo UBND Thành phố, Sở Tài chính kết quả thực hiện.

Đồng thời, UBND TP cũng giao Sở Tài chính đôn đốc CTCP Giầy Thượng Đình nộp tiền thu thoái vốn nhà nước tại CTCP Cao su Hà Nội, quản lý tiền thu thoái vốn Nhà nước theo quy định. Hướng dẫn, giám sát Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại CTCP Cao su Hà Nội thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại CTCP Cao su Hà Nội trong năm 2016, báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

×
vietstock logo
Về đầu trang