Thêm một doanh nghiệp bị yêu cầu xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa

28/09/2016 21:310
  •  

Thêm một doanh nghiệp bị yêu cầu xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa

Chiều 28/09, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký công văn gửi Kiểm toán Nhà nước về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (EVN Genco3).

Theo đó, để việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty cổ phần đảm bảo chặt chẽ, Phó Thủ tướng đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá Tổng công ty Phát điện 3 theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Được biết, Tổng Công ty Phát điện 3 được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01/06/2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Các đơn vị thành viên của EVN Genco 3 bao gồm 7 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 3 công ty con (01 công ty do EVN Genco 3 nắm giữ 100% vốn điều lệ, 2 công ty con được nắm giữ trên 50% vốn điều lệ), 6 công ty liên kết do EVN Genco 3 nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ (trong đó có 5 CTCP và 1 Công ty TNHH hai thành viên trở lên).

Ngoài ra, EVN Genco 3 còn quản lý và điều hành sản xuất 4 nhà máy điện Phú Mỹ với với tổng công suất 2,540 MW.

Như vậy EVN Genco 3 là đơn vị thứ 2 sau khi Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) trước khi thực hiện cổ phần hóa./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang