Công bố hàng loạt sai phạm của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh​

13-10-2016 11:17:24+07:00
13/10/2016 11:17 4
  •  

Công bố hàng loạt sai phạm của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh​

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh​.

Cụ thể, việc xây dựng, giao chỉ tiêu và thực hiện kế hoạch thanh tra tại Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ​còn nhiều bất cập, thiếu sót như kế hoạch xây dựng không sát với thực tế, kế hoạch giao vượt khả năng thực hiện, kế hoạch giao không thực hiện được nhưng không chuyển kế hoạch năm sau.

Việc kiểm tra thường xuyên hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế không được thực hiện đầy đủ. Trong 2 năm 2012-2013, tỷ lệ kiểm tra chỉ đạt 31-34%/số phải kiểm tra theo quy định nên chưa phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm, nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước thông qua công tác kiểm tra tại bàn.

Công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng còn có khuyết điểm như tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm, thời gian chiếm tỷ lệ cao (20%); tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế bị xử lý qua thanh tra, kiểm tra chưa đúng theo quy định của Bộ Tài chính đối với 21,377 trường hợp, tổng số tiền tính thiếu hơn 22 tỷ đồng.

Công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế chưa chặt chẽ; số liệu nợ đọng thuế trên báo cáo định kỳ của Cục thuế phản ánh chưa đầy đủ, thiếu chính xác so với số liệu thực tế còn nợ đọng. Cụ thể, việc đối chiếu, xác nhận công nợ không thường xuyên, không kịp thời nên số liệu phản ánh sai thực tế. Kết quả kiểm tra tại thời điểm 30/09/2014, Cục thuế đã ban hành TB 07 không kịp thời làm giảm nợ thuế so với thực tế hơn 162 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hàng năm đều tăng, nhất là các khoản nợ trên 90 ngày. Tuy nhiên, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh chưa làm hết trách nhiệm, thiếu kiên quyết trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Công tác quản lý nợ tiền đất của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có biểu hiện buông lỏng. Việc thông báo thu nợ và cưỡng chế thu hồi nợ tiền đất chưa được cơ quan thuế chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đặc biệt, tình trạng mua bán hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn diễn ra trên phạm vi diện rộng, và là vấn đề nội cổm, phức tạp, gây thất thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên, các biện pháp ngăn chặn, phát hiện xử lý của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh rất hạn chế.

Theo đó, trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Cục thuế kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm đã được phát hiện.

Đối với vi phạm về thuế tiêu thụ đặc biệt của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Thanh tra Chính phủ kiến nghị truy thu nộp bổ sung ngân sách nhà nước số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh tăng phát hiện qua thanh tra từ năm 2010 đến năm 2014 gần 2.5 ngàn tỷ đồng (đã trừ số kiến nghị truy thu năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước).

Đồng thời, đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm theo thẩm quyền với trưởng các phòng nghiệp vụ tại Văn phòng Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Chi cục trưởng các Chi cục thuế quận, huyện; yêu cầu các đơn vị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân lãnh đạo, công chức thuế để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Tài liệu đính kèm tại đây

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang