MB Capital đã thoái 1.7 triệu chứng chỉ quỹ MBVF

29-11-2016 15:24:27+07:00
29/11/2016 15:24 0
  •  

MB Capital đã thoái 1.7 triệu chứng chỉ quỹ MBVF

Từ 23/11 đến 29/11/2016, CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã bán 1.7 triệu chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF), giảm tỷ lệ sở hữu từ 31.97% còn 12% (642,3434 ccq).

Tài liệu đính kèm :

MBCapital_BCKQgiaodichcuaMBVF_20161129.pdf

×
vietstock logo
Về đầu trang