Word Bank hỗ trợ hơn 253 triệu USD để phát triển giao thông vận tải Bắc Bộ

03-11-2016 09:56:28+07:00
03/11/2016 09:56 0
  •  

Word Bank hỗ trợ hơn 253 triệu USD để phát triển giao thông vận tải Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh bổ sung vốn để đầu tư hạng mục kênh nối Đáy - Ninh Cơ cho dự án "Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Cụ thể, vốn bổ sung là 110.8 triệu USD, trong đó vốn vay IDA (nguồn đóng góp của các quốc gia giàu có trên thế giới và nguồn IBRD và IFC) của WB là 82.34 triệu USD, vốn đối ứng 28.46 triệu USD.

Tổng mức đầu tư của dự án sau khi bổ sung vốn là 320.88 triệu USD trong đó vốn IDA 253.03 triệu USD, đối ứng 67.85 triệu USD. Các hạng mục sử dụng nguồn vốn bổ sung là đào mới dẫn nối sông Đáy với sông Ninh Cơ và xây dựng âu tàu cho tàu pha sông biển trọng tải từ 2,000 DWT đầy tải và đến 3,000 DWT giảm tải có thể đi từ sông Ninh Cơ sang sông Đáy và ngược lại.

Được biết, cầu Đáy - Ninh Cơ được xây dựng vượt kênh để hoàn trả sự lưu thông liên tục của Tỉnh lộ 490C giữa hai bên kênh sau khi đào kênh cắt ngang qua. Đồng thời xây dựng hoàn trả các công trình hiện hữu khi đào kênh (hệ thống điện cao thế, thông tin liên lạc, hệ thống kênh mương thủy lợi...) và các công trình tạo cảnh quan môi trường.

Địa điểm thực hiện khoản vay bổ sung là tỉnh Nam Định. Thời gian thực hiện khoản vay bổ sung là 2 năm kể từ ngày ký khoản vay bổ sung.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho dự án từ nguồn vốn được phân bổ trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang