ANC11601: Quyết định niêm yết lần đầu

21-12-2016 11:29:43+07:00
21/12/2016 11:29 0
  •  

ANC11601: Quyết định niêm yết lần đầu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết trái phiếu cho Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc Tế (mã CK: ANC11601) với các nội dung sau:

Tài liệu đính kèm:
20161221_20161219 - ANC11601 - Quyet dinh niem yet lan dau.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang