Haprosimex sắp IPO hơn 3.8 triệu cp, giá khởi điểm 10,000 đồng/cp

27-12-2016 10:11:04+07:00
27/12/2016 10:11 0
  •  

Haprosimex sắp IPO hơn 3.8 triệu cp, giá khởi điểm 10,000 đồng/cp

Vào ngày 24/01/2017, Công ty TNHH MTV Haprosimex (Haprosimex) sẽ thực hiện IPO hơn 3.8 triệu cp (chiếm gần 32% vốn), với giá khởi điểm 10,000 đồng/cp.   

Công ty TNHH một thành viên Haprosimex tiền thân là Liên hiệp xã Tiểu thủ Công nghiệp Hà Nội. Với lĩnh vực hoạt động chính là chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm may mặc; kinh doanh xuất nhập khẩu hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ, nông sản; hoạt động cho thuê mặt bằng văn phòngkhai thác; xử lý và cung cấp nước sạch.

Được biết, vốn điều lệ dự kiến sau khi IPO là 120 tỷ đồng với cổ đông lớn nhất là CTCP DATC nắm giữ 80 tỷ đồng, chiếm 66.7%.

Tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2012 đến năm 2014, doanh thu thuần hợp nhất dao động trong 130 tỷ đồng/năm, riêng Công ty mẹ, doanh thu thuần có xu hướng giảm từ 27% - 30% mỗi năm. Tổng lợi nhuận gộp hợp nhất ghi nhận lỗ trong khoảng 5 - 6 tỷ đồng. 

Công ty cũng đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm tới sau khi cổ phần hóa. Doanh thu dự kiến trong 3 năm tới đạt mức tăng trưởng từ 20% - 25% mỗi năm. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cũng dự kiến đạt 24.4 tỷ đồng trong năm 2017 và tăng 20% - 30% mỗi năm. Công ty dự kiến chia cổ tức năm đầu tiên sau cổ phần hóa là 5%, năm 2018 là 10% và 15% trong năm 2019.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2017 - 2019

 

Tài liệu đính kèm:
1. QUY CHE DAU GIA CTy TNHH MTV Haprosimex.doc
2. Cac QD - XDGTDN.rar
3. Phuong an CPH Haprosimex.pdf
4. Dieu le Haprosimex.pdf
5. Haprosimex - Ban CBTT.pdf
6. BCTC 2012 Haprosimex.zip
7. BCTC 2013 Haprosimex.zip
8. BCTC 2014 Haprosimex.zip
9. BCTC 2015 Haprosimex.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia IPO.zip
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang