HOSE: Hoàn thiện và bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết Trái phiếu của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế

19/12/2016 17:280
  •  

HOSE: Hoàn thiện và bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết Trái phiếu của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế

Ngày 16/12/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TPHCM) đã có công văn số 1837/SGDHCM-NY về việc hoàn thiện và bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết Trái phiếu ANCO09202102 của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế. Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết 13.000.000 trái phiếu (Mệnh giá: 100,000 đồng/trái phiếu) trên SGDCK TPHCM, Công ty cần hoàn chỉnh Hồ sơ theo yêu cầu tại công văn này.

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang