IPO Haprosimex: Chỉ 2 cá nhân mua 0.78% lượng đấu giá

24-01-2017 13:18:49+07:00
24/01/2017 13:18 0
  •  

IPO Haprosimex: Chỉ 2 cá nhân mua 0.78% lượng đấu giá

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Haprosimex được tổ chức vào ngày 24/01/2017 như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Haprosimex
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3,834,700 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0
+ Cá nhân: 2
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 30,000 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 30,000 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 20,000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 10,000 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 10,000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 2 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 30,000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 300,000,000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/01/2017 đến 16 giờ ngày 06/02/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/01/2017 đến ngày 04/02/2017./.

×
vietstock logo
Về đầu trang