Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng bị phạt vi phạm 200 triệu đồng

14-01-2017 09:44:14+07:00
14/01/2017 09:44 0
  •  

Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng bị phạt vi phạm 200 triệu đồng

Ngày 12/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý quỹ đầu tư Sao Vàng (TAFM) với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Cụ thể, TAFM bị phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do không tuân thủ hợp đồng quản lý đầu tư.

Đồng thời, TAFM bị phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do sử dụng tài sản ủy thác để cho vay./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang