Chứng khoán IB: Bán 42.5% vốn tại IBFM

02-02-2017 15:39:59+07:00
02/02/2017 15:39 0
  •  

Chứng khoán IB: Bán 42.5% vốn tại IBFM

HĐQT của CTCP Chứng khoán IB đã thông qua việc thoái 42.53% vốn tại CTCP Quản lý quỹ IB (IBFM) với tổng giá trị không thấp hơn 24.35 tỷ đồng.

Cụ thể, VIX sẽ chuyển nhượng 42.53% vốn của IBFM trên tổng số 77.73% vốn sở hữu (gần 4.5 triệu cp) với giá không thấp hơn 10,000 đồng/cp (tổng giá trị chuyển nhượng tối thiểu là 24.35 tỷ đồng).

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, VIX sẽ giảm sở hữu tại IBFM xuống còn 35.2% vốn tương đương hơn 2 triệu cp. Thời gian thực hiện chuyển nhượng ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định.

Tài liệu đính kèm:

072_2017.2.2_48d5240_IBSC_CVCBTT_banCPIBFM_signed.pdf
072_2017.2.2_b1060fd_IBSC_NQHDQT_banCPIBFM_signed.pdf
×
vietstock logo
Về đầu trang