PMS: Daewon Thủ Đức chỉ bán được 96,300 cp

28-03-2017 11:01:30+07:00
28/03/2017 11:01 0
  •  

PMS: Daewon Thủ Đức chỉ bán được 96,300 cp

Daewon - Thu Duc Housing Development JSC, tổ chức có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT Howang Yu Nam chỉ bán được 96,300 cp trong tổng số gần 1.4 triệu cp đăng ký thoái từ 23/02 đến 23/03 của CTCP Cơ Khí Xăng Dầu .

Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ vừa tròn 1.3 triệu cp PMS (18.05%), lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do chưa đạt được thỏa thuận về giá.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Daewon - Thu Duc Housing Development JSC
- Mã chứng khoán: PMS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,396,300 CP (tỷ lệ 19.39%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Howang Yu Nam
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,396,300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 96,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,300,000 CP (tỷ lệ 18.05%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa đạt được thỏa thuận về giá
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/02/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/03/2017./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang