Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

29-03-2017 15:29:58+07:00
29/03/2017 15:29 0
  •  

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam như sau:

 

1.     Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

2.     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

3.     Địa chỉ: Số 100 phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

4.     Vốn điều lệ: 100,000,000,000 đồng

5.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1,997,274 cổ phần

6.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

7.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7,989,096 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 3,994,548 CP           Cá nhân: 3,994,548 CP

8.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30/03/2017

9.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 03/04/2017

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang