Thu lớn từ liên doanh liên kết, Vinafor báo lãi ròng quý 4 gần 331 tỷ đồng

07-03-2017 13:45:11+07:00
07/03/2017 13:45 0
  •  

Thu lớn từ liên doanh liên kết, Vinafor báo lãi ròng quý 4 gần 331 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2016, Tổng CTCP Lâm nghiệp Việt Nam - Vinafor ghi nhận doanh thu thuần trong quý gần 536 tỷ đồng và lãi ròng 331 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần của VIF trong quý 4 đạt 536 tỷ đồng, sau khi trừ giá vốn thu về khoản lãi gộp 69 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính cũng đóng góp hơn 44 tỷ đồng doanh thu, trong khi chi phí chỉ 3.5 tỷ đồng, tập trung chủ yếu do chi phí lãi vay. Chí phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt ở mức 16 tỷ và 55 tỷ đồng.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết đóng góp khoản lớn cho VIF với gần 300 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2016, VIF hiện có 19 công ty con và 26 công ty liên kết). Theo đó, sau khi trừ các chi phí, VIF đạt lãi ròng gần 331 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng cuối năm 2016, VIF đạt doanh thu thuần 676 tỷ đồng và ghi nhận 505 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của VIF ở mức 5,275.5 tỷ đồng, giảm 19% so với thời điểm đầu tháng 9; tài sản ngắn hạn chiếm 53% cơ cấu với hơn 2,775 tỷ đồng, trong đó có 1,764 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Tài sản dài hạn gần 2,500 tỷ đồng, tập trung lớn nhất tài khoản đầu tư tài chính dài hạn (đầu tư vào công ty liên doanh liên kết và góp vốn đơn vị khác) 1,808 tỷ đồng.

Nợ phải trả của VIF ở mức 1,208 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn gần 1,140 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính chỉ hơn 201 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
VIF_2017.3.7_838e373_DTTC0003.pdf
×
vietstock logo
Về đầu trang