CIENCO1 đã bán thành công 1.5 triệu cp C12

24-04-2017 15:26:45+07:00
24/04/2017 15:26 0
  •  

CIENCO1 đã bán thành công 1.5 triệu cp C12

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (CIENCO1) đã bán thỏa thuận 1,503,500 cp trong tổng số 2,454,100 cp (50.6%) đang nắm giữ tại CTCP Cầu 12 - Cienco 1 .

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1
- Mã chứng khoán: C12
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,454,100 CP (tỷ lệ 50.6%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Huy Khôi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Quách Bá Vương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Văn Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thanh Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 14,900 CP (tỷ lệ 0.31%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,503,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,503,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 950,600 CP (tỷ lệ 19.6%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/04/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/04/2017./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang