CIENCO1 muốn thoái 31% vốn C12

18-04-2017 11:03:34+07:00
18/04/2017 11:03 0
  •  

CIENCO1 muốn thoái 31% vốn C12

Dự kiến từ 17/04 đến 28/04/2017, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (CIENCO1) đăng ký bán thỏa thuận 1,503,500 cp trong tổng số 2,454,100 cp (50.6%) đang nắm giữ của CTCP Cầu 12 - Cienco 1 nhằm thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1
- Mã chứng khoán: C12
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,454,100 CP (tỷ lệ 50.6%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Huy Khôi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Quách Bá Vương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Văn Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thanh Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 14,900 CP (tỷ lệ 0.31%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,503,500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/04/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/04/2017./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang