logo

Đấu giá 58.6% vốn PV Oil Quảng Ninh, giá khởi điểm 10,000 đồng/cp

13-04-2017 13:40:22+07:00
13/04/2017 13:40 0
  •  

Đấu giá 58.6% vốn PV Oil Quảng Ninh, giá khởi điểm 10,000 đồng/cp

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đăng ký bán đấu giá hơn 3.46 triệu cp CTCP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh (PV Oil Quảng Ninh) với giá khởi điểm 10,000 đồng/cp.

Dầu khí Quảng Ninh được thành lập năm 2010 với vốn điều lệ 59 tỷ đồng, trong đó PV Oil nắm chi phối 58.6% vốn, tương ứng 34.68 tỷ đồng giá trị cổ phần; Công ty TNHH Petro Bình Minh nắm 24.2% (14.3 tỷ đồng); CTCP Địa ốc Bách Việt sở hữu 17.2% (10.2 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh của PV Oil Quảng Ninh

Kế hoạch kinh doanh năm 2017-2018 của PV Oil Quảng Ninh

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)
- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh
- Địa chỉ: Số 162 Nguyễn Văn Trỗi, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ ,,,,
- Vốn điều lệ: 59,180,000,000 đồng
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3,468,000 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 13/04/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 05/05/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/05/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 12/05/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/05/2017 đến 16 giờ ngày 22/05/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/05/2017 đến ngày 19/05/2017

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia PV OIL Quang Ninh.doc
2. Nghi quyet thoai von PV OIL QN.pdf
3. CV cua UBCKNN vv thoai von PV OIL Quang Ninh.pdf
4. Dieu le. PV OIL Quang Ninh.pdf
5. CBTT- PV OIL Quang Ninh.pdf
6. BCTC 2016 Kiem toan. PV OIL Quang Ninh.pdf
7. BCTC 2015 Kiem toan. PV OIL Quang Ninh.pdf
8. BCTC 2014.PV OIL Quang Ninh.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip
×
vietstock logo
Về đầu trang