HOSE: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty cổ phần Tập đoàn EDX

21-04-2017 11:03:03+07:00
21/04/2017 11:03 0
  •  

HOSE: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty cổ phần Tập đoàn EDX

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty cổ phần Tập đoàn EDX như sau:

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang