Lợi nhuận quý 1/2017 các quỹ mở của VCBF tăng trên dưới 10%

15-04-2017 12:12:53+07:00
15/04/2017 12:12 1
  •  

Lợi nhuận quý 1/2017 các quỹ mở của VCBF tăng trên dưới 10%

Trong quý 1/2017, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 9.7% so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là 5.1% và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt 11.7% so với lợi nhuận tham chiếu tương ứng của Quỹ là 11.0%.

Ngày 14/4/2017, Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) đã tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF.

Đại hội Nhà đầu tư thường niên quỹ mở của VCBF

Về kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đã đạt 15.5% trong năm 2016 và 14.6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013. Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 18.4% năm 2016 và 15.6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014.

Trong quý 1/2017, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 9.7% so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là 5.1% và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt 11.7% so với lợi nhuận tham chiếu tương ứng của Quỹ là 11.0%.

Tính đến 31/03/2017, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 409 tỷ đồng của hơn 1,700 nhà đầu tư.

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF là tỉ lệ tăng trưởng của VN100 Index. (VN100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX)./.

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang