VPBank: Lợi nhuận kế hoạch 2017 đạt 6,800 tỷ đồng, dự kiến tăng vốn lên 18,000 tỷ đồng

05-04-2017 23:03:41+07:00
05/04/2017 23:03 0

VPBank: Lợi nhuận kế hoạch 2017 đạt 6,800 tỷ đồng, dự kiến tăng vốn lên 18,000 tỷ đồng

Năm 2017, Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 38% so với thực hiện năm 2016, đạt mức 6,800 tỷ đồng.

Tổng tài sản theo kế hoạch dự kiến đạt 280,645 tỷ đồng, huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng ước tăng 26% lên 217,732 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng kỳ vọng tăng 23% lên 200,591 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng dự kiến là 182,433 tỷ đồng. Nợ xấu dưới 3%.

Một số chỉ tiêu kinh doanh, tài chính hợp nhất trong năm 2017

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình ĐHĐCĐ thì chỉ tiêu tổng mức dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp năm 2017 của VPBank ước đạt 200,591 tỷ đồng. Với kế hoạch này và ảnh hưởng tác động của thông tư 35 thì để đảm bảo hệ số CAR của ngân hàng tối thiểu 9%, dự kiến tổng vốn tự có của ngân hàng tối thiểu phải là 18,000 tỷ đồng.

Do vậy, HĐQT VPBank sẽ trình ĐHĐCĐ 2017 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 3,000-4,000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận hợp nhất năm 2016 còn được phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ gần 3,300 tỷ đồng; phát hành cổ phần riêng lẻ kêu gọi vốn đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỷ lệ phát hành 10%. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán trong nước và nước ngoài, giá chào bán cụ thể được xác định theo phương pháp thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng, thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.

Bên cạnh đó, VPBank cũng sẽ trình các cổ đông thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 31.84% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.

Đến cuối năm 2016, dư nợ cấp tín dụng (gồm cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp) đạt 162,832 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2015. Tỷ trọng cho vay phân khúc bán lẻ tăng từ 72% năm 2015 lên 77% năm 2016. Tổng nợ phải trả đến cuối năm 2016 đạt 211,593 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2015. Tổng vốn huy động (gồm tiền gửi của khách hàng, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá) đạt 201,274 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với 2015. Tổng tài sản toàn ngân hàng đạt 228.771 tỷ đồng, tăng 18%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2016 của VPBank đạt 4,929 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2015, đạt 154% kế hoạch đề ra./.

Tin cùng chuyên mục

Về đầu trang