NHN: Quý 1 lãi ròng 740 tỷ, tăng 77% nhờ bàn giao một phần dự án Park Hill

12-05-2017 15:19:36+07:00
12/05/2017 15:19 0
  •  

NHN: Quý 1 lãi ròng 740 tỷ, tăng 77% nhờ bàn giao một phần dự án Park Hill

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (UPCoM: NHN) đạt doanh thu hơn 3,300 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần so với quý 1/2016 nhờ chuyển nhượng một phần trong dự án Park Hill. Lãi ròng cũng vì thế mà tăng lên đến hơn 740 tỷ đồng, tăng 77% so với quý 1/2016.

Cụ thể, doanh thu quý 1 ghi nhận hơn 3,300 tỷ đồng trong đó doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đóng góp hơn 2,700 tỷ đồng; giá vốn hàng bán cao gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 2 tỷ đồng. Từ đó, đẩy lãi gộp lên hơn 1,400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính chỉ mang về doanh thu hơn 99 tỷ đồng, giảm hơn 42% so với cùng kỳ năm trước do quý 1/2016, công ty nhận cổ tức được chia hơn 144 tỷ đồng. Chi phí lãi vay lại tăng mạnh mẽ lên từ mức hơn 97 tỷ quý 1/2016 thì nay đã tăng lên đến hơn 152 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi trong công ty liên doanh liên kết chỉ bằng 17% so với cùng kỳ năm trước, ở mức hơn 82 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cao gấp hơn 4 lần, dừng lại ở mức hơn 400 tỷ đồng trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm hơn 15%, ở mức hơn 138 tỷ đồng.

Nhờ vào đó, lãi ròng hợp nhất quý 1/2017 tăng 77% so với quý 1/2016, ở mức trên 740 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng hơn 1,966 tỷ đồng, từ mức hơn 4,615 tỷ đồng đầu năm 2017 thì nay đã tăng lên đến hơn 6,581 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng hơn 1,196 tỷ đồng, ở mức hơn 29,167 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

NHN_2017.5.8_f473ba8_BCTC_hop_nhat_quy_I_2017_Nam_HN.PDF
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang