Thêm nhiều nạn nhân BTCT 2016 không hợp lệ do Thăng Long – TDK kiểm toán

12/05/2017 10:291
  •  

Thêm nhiều nạn nhân BTCT 2016 không hợp lệ do Thăng Long – TDK kiểm toán

Thêm hàng loạt các DNNY công bố BCTC 2016 không hợp lệ bởi do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – TDK thực hiện kiểm toán.

Đó là các đơn vị CTCP Chứng khoán Woori CBV , CTCP Đầu tư & Xây lắp Sông Đà (HNX: SDD), CTCP Đầu tư CMC , CTCP Khoáng sản Và VLXD Hưng Long (HNX: KHL), CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISE). Trước đó còn có các "nạn nhân" là CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HOSE: KSA), CTCP Chứng khoán Artex (ART) và CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF .

Nguyên nhân là do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – TDK đã bị đình chỉ tư cách tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, nhưng vẫn ký và phát hành BCTC kiểm toán 2016 của các đơn vị này là không tuân thủ quy định.

Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng cho biết sẽ thực hiện kiểm toán lại BCTC 2016 bởi một tổ chức khác thay thế Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – TDK.

Tài liệu đính kèm:
20170512_20170512_Woori CBV_CBTT BCTC khong hop le.pdf
Tài liệu đính kèm:
SDD_2017.5.12_02badde_546_ub_2017_05_10_1520_1.PDF
Tài liệu đính kèm:
083_2017.5.11_b7bb36a_ART_CV_CBTT_khongchapthuanBCTCkiemtoannam2016.PDF
Tài liệu đính kèm:
020_2017.5.11_efc2656_VIS._CV_UBCK_0905.s.pdf
020_2017.5.11_029ea08_VIS._CBTT_100517.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang