logo

Hàng loạt vi phạm, Quản lý quỹ Sài Gòn bị phạt 155 triệu đồng

15-06-2017 13:38:30+07:00
15/06/2017 13:38 0
  •  

Hàng loạt vi phạm, Quản lý quỹ Sài Gòn bị phạt 155 triệu đồng

Ngày 12/06/2017, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn (OTC: SaiGonCapital) tổng số tiền 155 triệu đồng.

SaiGonCapital bị phạt 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính các quý năm 2015, 2016; Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại thời điểm 30/06/2016; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2015 và ngày 31/12/2016; việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty theo Quyết định số 45/QĐ-UBCK ngày 16/01/2017; Điều chỉnh Giấy phép hoạt động theo Giấy phép điều chỉnh số 11/QĐ-UBCK ngày 10/06/2015; về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-SGC ngày 14/02/2017; về việc bổ nhiệm bà Lê Thu Minh là Tổng Giám đốc theo Quyết định số 05/2017/HĐQT-SGC ngày 04/05/2017; về việc thông qua giao dịch với Công ty TNHH Tình Nguyện Xanh theo Nghị quyết số 2612/ĐHĐCĐ ngày 26/12/2016.

Đồng thời, Công ty cũng bị phạt 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận Kiểm soát nội bộ (Bộ phận Kiểm soát nội bộ chỉ có nhân viên chuyên môn nghiệp vụ về kế toán nhưng không có nhân viên chuyên môn nghiệp vụ về luật)./.

×
vietstock logo
Về đầu trang