logo

VFM muốn bán hơn 3.6 triệu ccq E1VFVN30, VFMVF4 và VFMVF1

23-06-2017 14:44:27+07:00
23/06/2017 14:44 0
  •  

VFM muốn bán hơn 3.6 triệu ccq E1VFVN30, VFMVF4 và VFMVF1

Tổng số lượng chứng chỉ quỹ (ccq) VFM muốn bán ra là hơn 3.64 triệu ccq. Thời gian thực hiện giao dịch từ 27/06 đến 26/07/2017.

Cụ thể, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) đăng ký thoái toàn bộ 2.33% vốn (gần 600,000 ccq) tại Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1), 6.81% vốn (hơn 1.55 triệu ccq) tại Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4) và bán bớt 3.47% vốn (1.5 triệu ccq) tại Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) nhằm thanh hoán khoản đầu tư.

Với VFMVF1 và VFMVF4, giao dịch sẽ được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Còn với E1VFVN30, giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của Sở giao dịch.

Trước đó, trong khoảng thời gian 03/04-02/05, VFM đã đăng ký bán 1.2 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF4 và 500,000 chứng chỉ quỹ VFMVF1 nhằm thanh hoán khoản đầu tư./.

×
vietstock logo
Về đầu trang